papiervernietiging
 
archiefvernietiging
Mobiele Archiefvernietiging & Papiervernietiging

 
100% zekerheid door daadwerkelijke vernietiging op UW Locatie!

Recycling
 

 
Nadat ASK bij U de vertrouwelijke data heeft vernietigd tot onleesbare snippertjes wordt het materiaal voor recycling aangeboden aan de recyclingindustrie. De techniek is zo ver ontwikkeld dat het grootste gedeelte kan worden hergebruikt als een nieuwe grondstof. Zo wordt wat voor u afval was, weer volledig hergebruikt. En werkt uw onderneming direct mee aan een schoner milieu.